Najbolja ekipa za dijamantsko busenje secenje rezanje betona bez vibracije +38268867333 / +38163216222

Bušenje rupe za ugradnju šporeta | Bušenje rupe za ugradnju kuhinskog aspiratora | Rezanje kanala za elektro-instalacije | Ugradnja ventilatora u kupatilu | Dijamantsko sečenje otvora za vrata i prozore u betonu | Dijamantsko bušenje betona bez prašine i vibracije

dijamantsko busenje secenje rezanje betona

big-001

Bušenje otvora za dimnjak

big-002

Ugradnja kuhinskog aspiratora

big-003

Rezanje kanala za elektro-instalacije

big-004

Ugradnja ventilatora u kupatilu

big-005

Sečenje otvora za vrata i prozore u betonu

big-006

Dijamantsko bušenje betona bez vibracije